Bělorusko

Detail státu

Bělorusko Bělorusko - transparent

Vyhledejte si svou dovolenou
Select country and destination
Rozšířené hledání

BĚLORUSKO - PRAKTICKÉ INFORMACE

Vstupní formality: Mezi Českou republikou a Běloruskou republikou platí vízová povinnost. Ke vstupu na území Běloruské republiky je tedy kromě platného cestovního dokladu nutné i platné vstupní vízum.

Obyvatelstvo Běloruska: Bělorusko je mnohonárodnostním státem, v němž žije více než 20 národností. Bělorusové dle údajů z roku 2009 tvoří 83,7% obyvatel, Rusové 8,3%, Poláci 3,1%, Ukrajinci 1,7% a Židé 0,1%. K ostatním národnostem náleží Arméni, Tataři, Romové, Litevci, Ázerbájdžánci, Němci, Moldavané, Gruzínci a další. V devadesátých letech minulého století zesílil migrační proces. Tři milióny Bělorusů a jejich potomků žijí převážně v Rusku, na Ukrajině, v USA a Polsku, dále v Litvě, Lotyšsku, Kanadě a Argentině

Náboženství Běloruska: křesťanství - pravoslavné (60%), katolické (8%), uniatské (15%) a protestantské. Dále je rozšířen judaismus a islám.

Jazyk v Bělorusku: Oficiálními státními jazyky je běloruština a ruština. Běžnějším komunikačním jazykem zůstává ruština, kterou používalo dle sčítání obyvatelstva z roku 1999 62,8 % obyvatel země. Při obchodních jednáních se používá zásadně ruština. V některých předem dohodnutých případech lze použít angličtinu, méně již němčinu. Celkově však je v oficiálním styku znalost cizích jazyků v Bělorusku zcela nedostatečná. U mladší generace Bělorusů začíná být situace mírně lepší.

Měna v Bělorusku: Běloruský rubl (BYR). Používány jsou pouze papírové bankovky, mince nejsou emitovány. Existují povolené výjimky používat ve vnitřním platebním styku jiné měny než běloruský rubl. Týká se to především realizace výrobků a služeb vůči fyzickým osobám. Ve směnárnách je možno běžně směňovat hlavní zahraniční měny, dále ruský rubl, ukrajinský rubl, českou korunu a některé další měny.

Zvyklosti v Bělorusku: Na rozdíl od některých republik bývalého SSSR, je zvykem dodržovat termín dohodnutých schůzek a jednání, bez omluvy je akceptovatelných max. 5 minut. Jednacím a komunikačním jazykem je v naprosté většině případů ruský jazyk. Po předchozí konkrétní dohodě s partnerem je možno komunikovat v jazyce anglickém, méně již v jazyce německém. Přípitky jsou málokdy stručné a jsou vždy ukázkou řečnického umění. Pouhé české strohé „na zdraví“ by mohlo být považováno za neuctivé.

Zdravotnictví v Bělorusku: V souladu s nařízením prezidenta Běloruska „O pojišťovací činnosti“ musí mít zahraniční občané povinně sjednánu smlouvu o zdravotním pojištění na sumu 5 000 USD, a to přímo s běloruskou pojišťovnou nebo prostřednictvím smluvní zahraniční pojišťovny (na pojistce musí být zřetelně uvedena běloruská pojišťovna). Při absenci pojištění a vzniku události vyžadující si zdravotní péči musí být tato péče uhrazena dotyčnou osobou nebo osobou (stranou), která cizince do země pozvala. V případě, že zahraniční občan má přiznán trvalý pobyt, je mu poskytována zdravotnická péče za podmínek jako občanům Běloruska.

Bezpečnost v Bělorusku: V Bělorusku je velmi dobrá bezpečnostní situace, nicméně může dojít k drobným krádežím, zejména v místech s větší četností lidí (obchodní domy, nádraží, stadiony, metro apod.). Není doporučováno zdržovat se poblíž míst protestních akcí z důvodu možného zadržení za účast na nepovolené demonstraci. Rovněž není doporučována návštěva míst bezprostředně zasažených následky havárie Černobylské jaderné elektrárny, k níž došlo v roce 1986 na Ukrajině, pouhých 10 km od hranic s Běloruskem. Jedná se zejména o oblast na jihovýchodě země, rozprostírající se mezi městy Loev, Mozyr, Petrikov a David-Gorodok. Na celém ostatním území Běloruska je trvale mírně zvýšená radiace.

Podnebí a příroda v Bělorusku: Nejvyšším bodem v Bělorusku je Dzjaržynskaja hara. Běloruskem protéká také několik významných řek, jako jsou Dněpr, Západní Dvina a Němen. Všechny tyto řeky bývají právě díky rovinaté oblasti v jarních měsících rozlity do okolí. V Bělorusku se také nachází mnoho jezer, které jsou památkou na ustupování ledovců po poslední době ledové. Obzvláště se tato jezera vyskytují v severní části Běloruska a největším je s rozlohou 79,6 kilometrů čtverečních jezero Narač. Jednu třetinu celého Běloruska zabírají lesy, které jsou většinou podél řek. Mezi jednu z takto zalesněných oblastí je Polesí. Zde se díky průtoku řeky vytvořilo mnoho bažinatých míst a mělkých jezer. Bělorusko má i svůj národní park, a to Bělověžský prales, kde návštěvník může dokonce narazit kromě běžných druhů zvířat na zubry.

ZAJÍMAVOSTI A PAMÁTKY V BĚLORUSKU:

Pinsk: Městem protéká řeka Pině, která se později spojuje s řekou Pripjať, a tudíž je město Pinsk i přístavním městem. Celá oblast patří také do historického regionu Polesí, tedy do stejné oblasti, v jaké se nachází také jaderná elektrárna Černobyl a město Pripjať. Mnoho barokních památek. Většina z nich je však převážně církevních, konkrétně patřící římskokatolické diecézi. V minulosti byla ve městě značná židovská komunita, ale všechny synagogy a jiné kulturní a historické památky s nimi spojené byly za druhé světové války zničeny. Holocaust se v Pinsku projevil také na množství obyvatel, protože více jak polovinu obyvatel před vypuknutím druhé světové války tvořili právě židé a většina z nich se po válce už nevrátila.

Minsk: Minsk je hlavním centrem kultury a vzdělání v Bělorusku. Katedrála Panny Marie, která pochází ze začátku 18. století. Mezi památky podobného typu patří také kostel svatého Petra a svatého Pavla. Turista se může s historií a kulturou celého Běloruska seznámit v národním muzeu, které se v Minsku také nachází. Za navštívení jistě také stojí muzeum, které připomíná hrůzy druhé světové války.

Vitebsk: Město má svou historii již od roku 947, kdy Vitebsk založila kněžna Olga Kyjevská. Později se stalo toto město městem knížecím a zároveň obchodním centrem Běloruska. Po roce 1991 se opět město Vitebsk stalo kulturním a hospodářským centrem Běloruska. Turisté, kteří zavítají do tohoto města, se mohou jít podívat na kostel Zvěstování Panny Marie pocházející z první poloviny 12. století. V roce 1961 byl však velmi poničen a za dobu nadvlády SSSR k jeho opravě nedošlo. Město Vitebsk tuto památku opravilo až po osamostatnění, a to v roce 1992. Návštěvník si může dále prohlédnout ještě několik římskokatolických kostelů, případně historickou radnici.

Brest: Město se také nalézá v blízkosti hraničního přechodu s Polskem. Roku 1500 bylo do základů vypáleno jedním z tatarských nájezdů. Později bylo však opět obnoveno. Město patřilo střídavě k Polské a Běloruské straně. Na počet obyvatel v tomto městě měla obrovský vliv druhá světová válka, protože mnoho obyvatel se hlásilo k židovské víře. Ti pak byli deportováni do koncentračních táborů a většina z nich se již nikdy nevrátila. K zajímavým místům, která můžete v tomto Běloruském městě navštívit, patří muzeum regionálních studií.