Slovinsko A Itálie - Tajemné Jeskyně A Pobyt V Mořském Parku Laguna

Vyhledejte si svou dovolenou
Select country and destination
Rozšířené hledání
Slovinsko a Itálie - tajemné jeskyně a pobyt v mořském parku Laguna - Itálie

Slovinsko a Itálie - tajemné jeskyně a pobyt v mořském parku Laguna

Itálie

,Slovinsko a Itálie - tajemné jeskyně a pobyt v mořském parku Laguna

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Popis
Zájezd s koupáním, wellness a výlety, a to v době, kdy každý z nás zatouží po teplé mořské vodě. Jeskyně, bílí Lipicáni, víno kraje Vipava a relaxace v Mořském parku Laguna. jeskyně Grotta Gigante - Miramare - mořský park Laguna - Škocjanské jamy - Portorož – Sečovlje - Hrastovlje - Lipica - Piran - Lublaň

1. den zájezdu Odjezd ve večerních hodinách z republiky, cesta přes Rakousko. 2. den zájezdu Cesta za půvaby italského pobřeží Jadranu, návštěva obrovské jeskyně GROTTA GIGANTE , úchvatné krápníky a varhany, na jaře zámek MIRAMARE s překrásným parkem, ubytování v St. Bernardinu, v hotelu s mořskými lázněmi, využití teplých koupelí v zastřešeném areálu Mořský park Laguna s výhledem na moře, plavecký bazén, 5 whirlpoolů, za příplatek mořská a finská sauna. 3. den zájezdu Pobyt v mořských lázních , fakult. celodenní výlet za krásami Slovinsko-italského krasu plného vinic, jeskyní, hlubokých kaňonů, unikátní krasový systém Škocjanské jamy , 11 propojených podzemních jeskyní, propadlé závrty a přírodní mosty (UNESCO), turistika po okolí. Cesta za vínem do údolí Vipavy, vyhlášená vína, borůvkovice. Návrat v podvečer na relax do lázní, individ. procházka podél pobřeží do Portorože . 4. den zájezdu Dopoledne koupání, pro zájemce exkurze na solná pole do SEČOVLJE (od 12 osob), HRASTOVLJE , románský kostel sv. Trojice, významné fresky (Tanec smrti) s hlaholským písmem, světoznámá chovná stanice LIPICA , bílí koně, španělská jezdecká škola nebo návrat na odpolední koupání, variantně celodenní pobyt v mořských lázních , večerní procházka (2 km) do PIRANU , "benátská architektura", posezení u vínka a kouzlo osvětleného městečka. 5. den zájezdu Dopoledne koupání v Mořském parku Laguna. Odjezd a zastávka v hlavním městě Slovinska LUBLAŇ , odkaz stavitele J. Plečnika, hrad a univerzita. Návrat do Prahy cca 23:30 hod. a dále dle míst nástupů.
Poznámka: Z organizačních důvodů možnost záměny programu 3. a 4. dne.
Doprava
Nástupní místa : 13.04. - 17.04. odjezd J*

27.09. - 01.10. odjezd J*
Zájezd zahrnuje
3x polopenzi formou bufetu, 3x ubytování v hotelu*** s mořskými lázněmi Laguna – 2lůžk. pokoje, 4denní vstup do zážitkových lázní Laguna do 19.hod, dopravu lux. klim. busem, průvodce
Zájezd nezahrnuje
1lůž.pokoj 1600 Kč, fakult. služby, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje", fakult. výlet 3. den 400 Kč (doprava + průvodce), Fakultativní příplatek:, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč, pobytovou taxu (cca 1€/os./noc), vstupné v průběhu zájezdu, vstupy do areálu saun a wellnes (cca 15 €)

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.