Krakov, Město Králů A Solný Důl Wieliczka

Vyhledejte si svou dovolenou
Select country and destination
Rozšířené hledání
Krakov, město králů a solný důl Wieliczka - Polsko

Krakov, město králů a solný důl Wieliczka

Polsko

,Krakov, město králů a solný důl Wieliczka

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Popis
Krakov, jedno z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesanční skvost a město legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, náměstí s kostely, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné kavárny a návštěva slavného Solného dolu Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní specialitu preclíky (obwarzanky).

1. den zájezdu:

Odjezd z ČR v ranních hodinách. Prohlídka jednoho z nejatraktivnějších dolů na světě, Solného dolu WIELICZKA (UNESCO). Odjezd do KRAKOVA (UNESCO), první část prohlídky města tzv. "Jagellovské perly". Procházka Starým městem, Královská cesta , Kanovnická ulice, nejkrásnější ulice starého Krakova, Floriánská brána, Hlavní náměstí s pouličními kavárnami a Mariánským kostelem, návštěva Sukiennice - na místě bývalé gotické tržnice se suknem, kostel Panny Marie s největším gotickým vyřezávaným oltářem na světě a radniční věží.2. den zájezdu:

Dokončení prohlídky KRAKOVA , bývalá židovská čtvrť KAZIMIERZ (UNESCO), synagoga Remuh, židovský hřbitov, dominanta a turistický magnet pahorek WAWEL (Wzgórze Wawelskie) s impozantním Královským zámkem z 10. stol., gotickou katedrálou sv. Stanislava a Václava, místo korunovace polských králů, dnes se tu v kryptě nachází ostatky polských králů, vyhlídka na řeku Vislu, atmosféra města. V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR.
Doprava
Nástupní místa : 20.05. – 21.05. odjezd A*, B*, L

23.09. – 24.09. odjezd A*, B*, L
*zájezd v termínu 2.12. v době adventu, trhy, vánoční atmosféra
Zájezd zahrnuje
1x snídani formou bufetu, 1x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, dopravu lux. klim. busem, průvodce
Zájezd nezahrnuje
1lůžk. pokoj 400 Kč, 1x večeře 280 Kč, Fakultativní příplatek:, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 60 Kč, vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.