Florencie - Řím - Tivoli, poklady Itálie a UNESCO

Florencie - Řím - Tivoli, poklady Itálie a UNESCO, Itálie, Řím, 9.5.2018, Snídaně
Číslo zájezdu: 124829846

Florencie - Řím - Tivoli, poklady Itálie a UNESCO

Itálie » Řím

,Florencie - Řím - Tivoli, poklady Itálie a UNESCO

Termín:

9.5.2018 - 13.5.2018
Další termíny

Strava:

Snídaně

Typ zájezdu:

Poznávací

Délka:

5 dní

Doprava:

autobus  -0 odjezdových míst

Cena od:

 -0 %
5 990 Kč ()


TENTO TERMÍN BYL JIŽ VYPRODÁN.

Další termín vyberete zde

Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: Florencie - Řím - Tivoli
Popis
Navštívíme jedinečný Řím, kolébku západoevropské civilizace a křesťanství, s bohatstvím uměleckých děl a architektonických památek. Slavné zahrady a vily Tivoli, kam se již po celá tisíciletí uchyluje před žárem léta římská společenská smetánka a podmanivou Florenci, která je jedním obrovským a úchvatným památníkem renesance a byly to právě obrazy a sochy, Botticelliho Zrození Venuše, Michelangelův velkolepý David a další, jež učinily z města jedno z předních center umění na světě.

POKLADY ITÁLIE A UNESCO

1. den zájezdu V odpoledních hodinách odjezd z ČR do Itálie. 2. den zájezdu Ráno příjezd do FLORENCIE (UNESCO), kolébka renesance, domov Machiavelliho, Michelangela i Medicejských. Prohlídka Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio , Piazza del Duomo s nepřehlednutelným Dómem , Giottova kampanila, dóm St. Croce, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, Ponte Vecchio. Odjezd na ubytování. 3. den zájezdu Slavné zahrady a vily TIVOLI (UNESCO) populární letovisko bohatých Římanů v období renesance. Návštěva extravagantního paláce Villa d´Este , pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči, stinnými cestami a velkolepými fontánami - letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně rozsáhlý komplex Hadriánovy vily - antické sídlo a zahrady císaře Hadriána. Příjezd do "věčného města" ŘÍM (UNESCO), málokde se svědectví minulosti a současnosti doplňují tak harmonicky, jako právě zde. Prohlídka nejzajímavějších pamětihodností - pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, Koloseum – symbol města, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Fontána di Trevi – největší římská fontána je díky Felliniho filmu "La Dolce Vita" známá po celém světě, Španělské schody , večerní atmosféra uliček. 4. den zájezdu VATIKÁN (UNESCO) hlava katolické církve, náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další. Možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím. VATIKÁNSKÁ MUZEA s úchvatnými sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým Posledním soudem. Dokončení prohlídky ŘÍMA , Piazza del Popolo s barokními kostely, Piazza Navona , nejkrásnější barokní náměstí s velkolepými fontánami. Večer odjezd do ČR. 5. den zájezdu Návrat do republiky v odpoledních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Řím: Kopule sv. Petra (s výtahem) 7 €
Řím: Kopule sv. Petra (bez výtahu) 5 €
Řím: Villa d´Este 10 €
Řím: Hadriánova vila 10 €
Řím: metro 1,50 € / 1 jízda
Florencie: Piazza del Duomo (Dóm) 8 €
Florencie: Giottova kampanila 6 €
Florencie: Palazzo Vecchio 10 €
Florencie: Kaple Medicejských 8 €
Florencie: Dóm St. Croce 5 € Santa Maria Novella kostel - 7,50 € San Lorenzo kostel 8 € Santa Croce 8 € Accademia 8 € Ufizzi 8 € Palazzo Piti 8,50 € zahrady Boboli 7 € Společný vstup: Babtisterium, Kopule, Zvonice Giotto 18 €/osoba Vatikánská muzea 17 €/os. + rezervační poplatek Colloseum + Forum Romanum + Palatin 12 € + rezervační poplatek Kapitolská muzea 15 €/os. Andělský hrad 14 €/os.

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 100 €

Zajímavosti :
Ubytování
hotel
Doprava
Nástupní místa : 09.05. - 13.05. odjezd A, B, L
26.09. - 30.09. odjezd A, B, L
Zájezd zahrnuje
2x snídani, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, dopravu lux. klim. busem, průvodce
Zájezd nezahrnuje
1lůžk. pokoj 1200 Kč, 2x večeře 500 Kč, Fakultativní příplatek:, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč, rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč), vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Pořadatelem tohoto zájezdu je CESTOVKA POHODA s.r.o., IČ 28106164.
Termín je vyprodaný, objednávkový formulář není dostupný.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.

CK