Budapešť, královna Dunaje, lázně a paláce

Budapešť, královna Dunaje, lázně a paláce, Maďarsko, Budapešť, 31.3.2018, Snídaně
Číslo zájezdu: 119895307

Budapešť, královna Dunaje, lázně a paláce

Maďarsko » Budapešť

,

LM


Budapešť, královna Dunaje, lázně a paláce

Termín:

31.3.2018 - 2.4.2018
Další termíny

Strava:

Snídaně

Typ zájezdu:

Poznávací

Délka:

3 dny

Doprava:

autobus  -0 odjezdových míst

Cena od:

3 490 Kč  -9 %
3 190 Kč ()


TENTO TERMÍN BYL JIŽ VYPRODÁN.

Další termín vyberete zde

Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: Budapešť, Královna Dunaje
Popis
Budapešť, královna Podunají, město historie, dobrého jídla a pití. Najdeme zde vše od památek, po lázně, největší synagogu v Evropě, restaurace a kavárny. Součástí našeho zájezdu do Budapešti bude návštěva zámku Gödöllö, kde s oblibou pobývala Sissi a večerní plavba lodí po "krásném modrém Dunaji", výhledy na nasvícené monumenty města. Budapešť - zámek Gödölló - lázně Gellért a Széchenyi

LÁZNĚ A PALÁCE

1. den zájezdu Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Slovensko do Maďarska. BUDAPEŠŤ , výhled na město od citadely z Gellértova návrší a následná prohlídka městské části Pešť – historická stavba velké městské tržnice, věhlasná Gerbeaudova cukrárna, dunajské Korzo s bronzovou soškou princezny, nejvýznamnější duchovní "stánek" v Maďarsku bazilika sv. Štěpána, největší židovský chrám Evropy Velká synagoga, velkolepá stavba Parlamentu postavená v nejrůznějších novostylech, Zájemci mají možnost zvolit namísto části prohlídky příjemnou relaxací ve starobylých secesních lázních hotelu Gellért . Večer ubytování v hotelu, případě večeře. 2. den zájezdu Po snídani pokračování prohlídky Budapešti, městské čtvrti Buda – Hradní návrší se sídlem uherských králů Budínským hradem, korunovační Matyášův chrám, Rybářské bašty s úchvatným výhledem na budovu Parlamentu. Odpoledne výlet na okraj Budapešti – přepychový barokní palác Gödöllő s rozlehlým okolním parkem, uherské sídlo císařského páru Františka Josefa I. a císařovny "Sissi". Po večeři pro zájemce vyhlídková plavba po Dunaji nasvíceným Budapešti. Návrat na ubytování do 22:00 hod. 3. den zájezdu Po snídani Náměstí Hrdinů s Památníkem Tisíciletí – pantheon uherských dějin. Váci utca společenské a nákupní centrum Budapešti, možnost nákupů a posezení v některé z nespočtu kaváren. Program zakončí relaxace v secesních termálních lázních Széchenyi – jeden z největších lázeňských komplexů Evropy. Odjezd, návrat do ČR ve nočních hodinách.
Ubytování
hotel***
Doprava
Nástupní místa : 31.03. - 02.04. Odjezd F, L + Ostrava (+500) 28.04. - 01.05. Odjezd F, L + Ostrava (+500) 28.09. - 30.09. Odjezd F, L + Ostrava (+500)
Zájezd zahrnuje
2x snídani, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, dopravu lux. klim. busem, průvodce
Zájezd nezahrnuje
1lůž. pokoj 800 Kč, 2x večeře 600 Kč, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje", Fakultativní příplatek:, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč, vstupné, vyhlídková plavba po Dunaji 400 Kč/os. (nutno objednat v CK min. 1 měsíc předem)
Slevy
Sleva 55+ ze základní ceny 5%
Pořadatelem tohoto zájezdu je CESTOVKA POHODA s.r.o., IČ 28106164.
Termín je vyprodaný, objednávkový formulář není dostupný.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.

CK