Budapešť, Královna Dunaje, Lázně A Paláce

Vyhledejte si svou dovolenou
Select country and destination
Rozšířené hledání
Budapešť, královna Dunaje, lázně a paláce - Maďarsko - Budapešť

Budapešť, královna Dunaje, lázně a paláce

Maďarsko » Budapešť

,Budapešť, královna Dunaje, lázně a paláce

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:

Dnes Počasí v Budapest - transparent 28°C
Zítra Počasí v Budapest - transparent 19 - 28°C
23.7. Počasí v Budapest - transparent 19 - 24°C
24.7. Počasí v Budapest - transparent 20 - 27°C


Popis
Budapešť, královna Podunají, město historie, dobrého jídla a pití. Najdeme zde vše od památek, po lázně, největší synagogu v Evropě, restaurace a kavárny. Součástí našeho zájezdu do Budapešti bude návštěva zámku Gödöllö, kde s oblibou pobývala Sissi a večerní plavba lodí po "krásném modrém Dunaji", výhledy na nasvícené monumenty města. Budapešť - zámek Gödölló - lázně Gellért a Széchenyi

1. den zájezdu: Odjezd z ČR v časných ranních hodinách, průjezd Slovenskem a Maďarskem. BUDAPEŠŤ , kolem poledne pěší prohlídka městské části PEŠŤ , symbol města - velkolepá stavba Parlamentu postavená v nejrůznějších novostylech, nejvýznamnější duchovní "stánek" v Maďarsku bazilika sv. Štěpána , Velká synagoga - největší židovský chrám Evropy, trocha sladkostí – věhlasná Gerbeaudova cukrárna, dunajské Korzo s bronzovou soškou princezny, historická stavba velké městské tržnice. Po výstupu k citadele na Gellertově vrchu budeme odměněni fantastickým výhledem na město na Dunaji. Program zakončíme relaxací v lázních starobylého hotelu GELLÉRT , variantně individuální volno, procházky městem. Ubytování v hotelu. 2. den zájezdu: Dopoledne výlet na okraj Budapešti , přepychový barokní palác GÖDÖLLŐ - uherské sídlo císařského páru Františka Josefa I. a císařovny "Sissi". Odpoledne návrat do BUDAPEŠTI a prohlídka městské čtvrti BUDA , Hradní návrší (UNESCO). Uvidíme Budínský hrad , sídlo uherských králů, korunovační Matyášův chrám , Rybářské bašty s úchvatným výhledem na budovu Parlamentu. Fakultativní večerní plavba po Dunaji s pohledy na nasvícené monumenty města. 3. den zájezdu: Po snídani navštívíme náměstí Hrdinů s památníkem Tisíciletí – pantheon uherských dějin. Společenské a nákupní centrum Budapešti Váci utca , možnost nákupů a posezení v některé z nespočtu kaváren. Program zakončíme relaxací v secesních termálních lázních SZÉCHENYI – jeden z největších lázeňských komplexů Evropy. Odjezd, návrat do ČR v pozdních večerních hodinách.
Doprava
Nástupní místa : 15.04. - 17.04. Odjezd F, B

06.08. - 08.05. Odjezd F, B

22.09. - 24.09. Odjezd F, B
Zájezd zahrnuje
2x snídani, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, dopravu lux. klim. busem, průvodce
Zájezd nezahrnuje
1lůž. pokoj 800 Kč, 2x večeře 640 Kč, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje", Fakultativní příplatek:, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 Kč, vstupné, vyhlídková plavba po Dunaji 450 Kč/os. (nutno objednat v CK min. 1 měsíc předem)
Slevy
Sleva 55+ ze základní ceny 5%

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.