Benátky, Město Na Laguně

Vyhledejte si svou dovolenou
Select country and destination
Rozšířené hledání
Benátky, město na laguně - Benátský karneval - Itálie - Veneto - Benátky

Benátky, město na laguně - Benátský karneval

Itálie » Veneto » Benátky

,Benátky, město na laguně - Benátský karneval

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:

Dnes Počasí v Velence - transparent 24°C
Zítra Počasí v Velence - transparent 22 - 25°C
21.9. Počasí v Velence - transparent 22 - 26°C
22.9. Počasí v Velence - transparent 22 - 25°C


Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: Benátky, Město Na Laguně
Popis
Většina cestovních kanceláří Vás vezme do Benátek na pouhý den. My vám nabízíme na karneval hned celé tři dny, během nichž budeme mít dostatek času užít si karnevalového veselí i benátských muzeí. Při procházce si pohlédneme stavby reprezentující románské umění, gotiku, renesanci a baroko, podrobněji se jim budeme moci věnovat při individuální prohlídce muzeí. Pamatujeme i na karnevalové pochutiny typické pro toto město. Benátkami vás bude provázet Václav Kabíček, který se městu na laguně věnuje již 25 let.

BENÁTSKÝ KARNEVAL

1. den zájezdu Odjezd ve večerních hodinách z republiky. 2. den zájezdu Procházka BENÁTKAMI I. – Chiesa della Pieta (kostel, kde působil Vivaldi), Riva degli Schiavoni, Piazza San Marco a památky na něm, za příznivého počasí výjezd na benátskou Kampanilu (vyhlídka ilustrující, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů), Teatro la Fenice (jedno z hlavních center italské opery), unikátní schodiště Scalla Contarini del Bovolo, Ponte di Rialto (nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál), benátská tržnice. Pro zájemce pokračuje po obědě druhá část prohlídky. Campo San Polo (největší benátské suchozemské náměstí, v době karnevalu jedno z jeho center), Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella), Scuola Grande di San Rocco (unikátní soubor pláten a fresek od Tintoretta), dva mosty přes Velký kanál – Ponte degli Scalzi a Ponte della Costituzzione, benátské ghetto (po jeho vzoru vznikla ghetta v celé Evropě, Shakespeare sem umístil Kupce benátského), vyhlídková plavba vaporettem k náměstí San Marco.
3. den zájezdu Poznávání ostrovů v laguně – BURANO – ostrov pestrobarevných fasád, krajek a rybářů, TORCELLO – původní centrum celých Benátek, MURANO – ostrov benátských sklářů, v jedné ze skláren uvidíte, jak se vyrábí v Benátkách sklo dodnes, ve druhé části dne volný program na karnevalový rej nebo prohlídku muzeí. 4. den zájezdu Procházka BENÁTKAMI II. – Chiesa di San Zaccaria (renesanční kostel s mistrovským Belliniho plátnem), Chiessa di Santa Maria Formosa, benátský pantheon San Zanipolo (dominikánský klášter, před ním stojí jezdecký Colleoniho pomník), Chiesa San Moise, Santa Maria del Giglio, Campo Santo Stefano, Galleria dell´Academia (vyhlášená obrazárna), "prokletý dům", muzeum Peggy Gugenheim, největší benátský barokní chrám Bazilica di Santa Maria della Sallute , Punta della Dogana s expozicí nejmodernějšího umění. Večer odjezd do ČR. 5. den zájezdu Návrat v časných ranních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Benátky - Dóžecí palác 19 € (zahrnuje společné vstupné do pěti muzeí) Benátky - muzeum Baziliky S. Marco 5 € Benátky - Kampanila 8 € Benátky - Scuola di San Rocco 10 € Benátky - kostel dei Frari 3 € Benátky - Galleria dell´ Accademia 12 € Benátky - kostel San Giovanni e Paolo 2,50 € Benátky - muzeum Peggy Guggenheimové 15 € Benátky - gondola min. 80 € (v případě zájmu o gondolu je nutné hlásit už v den přejezdu na ubytování). ostrov Murano: muzeum skla 10 €, sklářská huť zdarma

Kapesné : Doporučujeme na vstupy min. 50 €, na cesty lodí 50 €, další kapesné dle vlastního uvážení. Zájem o benátský karneval je stále větší. Turistů přijíždí tolik, že při dopravě místní dopravou jsou běžnou realitou velké fronty. Proto se v době karnevalu budeme pohybovat vlastní lodí, kde máme k dispozici vlastní mikrofon pro výklad během plavby, čekání je o poznání kratší a doprava na benátské ostrovy o poznání rychlejší.

Zajímavosti :
Ubytování
Hotel***
Doprava
Nástupní místa : 08.02. - 12.02. odjezd A, B, G
Zájezd zahrnuje
2x snídani, 2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, dopravu lux. klimbusem, průvodce
Zájezd nezahrnuje
1lůžk. pokoj 1000 Kč, cesty lodí 50 €, fakult. služby, Fakultativní příplatek:, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč, pobyt.taxu, vstupné, vše ostatní co není uvedeno v "Cena zahrnuje"

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.