Benátky A Ostrov Burano, Murano A Zámek Miramare

Vyhledejte si svou dovolenou
Select country and destination
Rozšířené hledání
Benátky a ostrov Burano, Murano a zámek Miramare - Itálie - Veneto - Benátky

Benátky a ostrov Burano, Murano a zámek Miramare

Itálie » Veneto » Benátky

,Benátky a ostrov Burano, Murano a zámek Miramare

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:

Dnes Počasí v Velence - transparent 7°C
Zítra Počasí v Velence - transparent 6 - 9°C
25.3. Počasí v Velence - transparent 6 - 9°C
26.3. Počasí v Velence - transparent 6 - 9°C


Popis
Vydejte se s námi do Benátek bez nočního přejezdu. Benátky a ostrovy na laguně, věčná inspirace, jeden z pilířů evropské kultury. Město, které má zkrátka každému co nabídnout. Cestou navštívíme romantický zámek Miramare, na břehu Terstského zálivu, uprostřed krásných zahrad. Pohádkový zámek plný kontrastů, vypovídá dramatický a tragicky zakončený osud svého majitele. zámek Miramare - Benátky – ostrov Burano – ostrov Murano

1. den zájezdu: Odjezd z ČR v časných ranních hodinách, průjezd Rakouskem. Odpoledne prohlídka zámku MIRAMARE na břehu Terstského zálivu. Romantická novogotická stavba na skalisku na břehu moře je obklopena rozsáhlým parkem v italském stylu. Zámek vybudoval Maxmilián, mladší bratr císaře Františka Josefa I. Interiéry zámku i zdejší muzeum vypovídají jeho pohnutý osud až do jeho naplnění na mexickém popravišti. Večer se ubytujeme v hotelu v přímořském letovisku Lido di Jesolo . 2. den zájezdu: Po snídani plavba po laguně do BENÁTEK (UNESCO), prohlídka historického města, náměstí sv. Marka s velkolepou bazilikou, triumf gotické architektury Dóžecí palác, Kampanila, věhlasný most Rialto, rialtské trhy, Santa Maria Gloriosa dei Frari s mistrovskými kousky od Tiziana a G. Belliniho, bazilika San Giovanni e Paolo s náhrobky dóžat, projížďka po Canal Grande, který lemují nejvelkolepější paláce, pro zájemce návštěva galerie Accademia s ucelenou sbírkou benátského umění. Večer návrat na hotel. 3. den zájezdu: Návštěva ostrovů benátské laguny, ostrov BURANO známý ručními krajkami a fantastickou atmosférou malých pestrobarevných domků na břehu nespočtu kanálů, ostrov MURANO , skupina ostrůvků propojených mezi sebou mosty, z praktických důvodů odvěké centrum sklářů, sklářské dílny, ukázka foukání skla. V brzkých odpoledních hodinách odjezd, návrat do ČR v pozdních nočních hodinách.
Doprava
Nástupní místa : 19.05. – 21.05. Odjezd E, B 15.09. – 17.09. Odjezd E, B
Zájezd zahrnuje
2x snídani, 2x ubytování v hotelu*** v Lido di Jesolo - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, dopravu luxusním klimatizovaným busem, pobytovou taxu, průvodce
Zájezd nezahrnuje
1lůžkovýpokoj 790 Kč, 2x večeře 590 Kč, cesty lodí po kanálech, cca 30 € bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovy, Fakultativní příplatek:, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje", komplexní pojištění včetně storna zájezdu 90 Kč, vstupné

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.